May 12, 2016

DAILY GK PDF FILE FOR ALL EXAM NO:-42 BY TET HTAT GURU.

Daily Quiz NO.42
*GENERAL KNOWLEDGE*
आवनारी बिनसचिवालय क्लार्क, टेट,एच.टाट तथा अन्य  परीक्षाओ माटे खास उपयोगी _*जनरल नोलेज*_ना अगत्यना 30 प्रस्नोनी Pdf file डाउनलोड करवा निचेनि लिन्क क्लिक करो.


 -->CLICK HERE TO DOWNLOAD QUIZ NO:-42 

No comments:

Post a Comment